Časté dotazy

1. Jaká bezpečnostní opatření jsou nezbytná při aplikaci PU pěny? 

 

Vaše bezpečnost je pro nás kriticky důležitá. Při aplikaci dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. PU pěnu používejte pouze v dobře větraných prostorách. Pokud je větrání nedostatečné nebo není možné, zajistěte řádnou ochranu dýchacích cest a ujistěte se, že můžete rychle opustit oblast, která by mohla být zasažena výpary. V případě, že máte závratě, respirační potíže nebo alergickou reakci na pěnu resp. na výpary, okamžitě opusťte prostor. Při aplikaci vždy používejte ochranné rukavice, ochranné brýle a pokrývku hlavy. Snažte se předejít tomu, aby se PU pěna dostala do kontaktu s kůží nebo vlasy. PU pěna je vysoce hořlavá, proto s ní nemanipulujte v blízkosti ohně nebo plamene. Vytvrzená PU pěna není zdraví škodlivá.  

 

 

 

2. Jak PU pěny skladovat a přepravovat? 

 

PU pěnu vždy skladujte ve svislé poloze ventilem vzhůru (ne ve vodorovné poloze nebo dnem vzhůru), aby nedošlo k zalepení ventilu a znemožnění uvolnění pěny.  PU pěnu nikdy neskladujte v autě nebo na jiných místech, kde mohou teploty přesáhnout 50 °C. Skladováním při vysokých teplotách nebo v mrazu se zkracuje exspirace a mění se vlastnosti pěny. Vždy zkontrolujte, zda je na obalu výrobku uveden teplotní rozsah. Obal nikdy nepropichujte ani neprorážejte. Vzhledem k tomu, že polyuretanové nádoby jsou řazeny do kategorie tlakových nádob, PU pěny přepravujte mimo kabinu řidiče.  

 

 

 

3. Jak PU pěnu odstranit z potřísněných ploch a z kůže? 

Nevytvrzenou PU pěnu lze snadno odstranit pomocí čističe PU pěny SILCOCLEAN nebo acetonu. Vytvrzenou PU pěnu lze odstranit mechanicky.  Co se týká odstranění PU pěny z kůže, kromě mechanického odstranění je dalším osvědčeným postupem použití vazelíny nebo dětského oleje. Vazelínu nebo dětský olej naneste na potřísněnou kůži, zakryjete potravinářskou fólií a nechejte několik minut působit. Poté PU pěnu prstem jemně odrolte.  

 

 

 

4. Je PU pěna odolná proti UV záření?  

 

Ne, není. Vlivem UV záření PU pěna postupně degraduje. Po aplikaci je nutné působení UV záření zamezit pomocí nátěru, omítnutí nebo zakrytí.   

 

 

 

5. Je PU pěna odolná proti vodě a plísním? 

 

Ano, odolává vodě i plísním. Navíc má vynikající tepelné a zvukově izolační vlastnosti.    

 

 

 

6. Na jakém povrchu PU pěna drží?  

 

PU pěna drží na všech površích včetně plastů, gumy, skla a kůže. Před aplikací je třeba podkladní plochy důkladně očistit. PU pěna dobře těsní pouze v případě, že má 100% přilnavost k povrchu. Průběh vytvrzování optimalizujte tak, že povrch nebo PU pěnu navlhčíte. Před použitím je nezbytné dózu důkladně protřepat, aby se všechny složky promísily. V opačném případě má vytvrzená PU pěna špatnou strukturu. 

 

 

 

7. Je možné PU pěnou utěsnit větší prostory?  

 

Ano, PU pěnu je nutné aplikovat ve vrstvách a každou z nich před aplikací navlhčit rozprašovačem.  V opačném případě může dojít k vnitřnímu rozpadu materiálu a vzniku nežádoucích dutin. 

 

 

 

8. Jak uskladnit dózu s PU pěnou v případě, že nebyla při aplikaci zcela vyprázdněna? 

 

PU pěna musí být uskladněna ve svislé poloze ventilem vzhůru. U trubičkové pěny odšroubujte aplikační trubici a vyčistěte okolí ventilku čističem PU pěny SILCOCLEAN, aby nedošlo k jeho zalepení. U pistolové pěny ponechejte aplikační pistoli namontovanou a uzavřete ji regulačním ventilem.